Despre proiect

Proiectul „Utilizarea resurselor naturale: îmbunătățirea evidenței și transparenței”

Perioada de implementare: ianuarie - octombrie 2019

Scopul proiectului este de a contribui într-un mod efectiv la implementarea de către autorități a unor mecanisme și măsuri de evidență veridică și transparentă a extragerii substanțelor minerale utile larg răspândite.

Activitățile principale: 

  • Evaluarea nivelului de transparență în domeniul extragerii resurselor naturale în Moldova în conformitate cu standardele internaționale;
  • Evaluarea situației curente în domeniu și elaborarea unui set comprehensive de recomandări;
  • Promovarea recomandărilor pentru implementare de către autoritățile relevante;
  • Elaborarea sistemului de avertizare și monitorizare civică a exploatării carierilor autorizate și neautorizate;
  • Conștientizarea de către societate a gravității problemei legate de extragerea netransparentă și ilegală a substanțelorminerale utile larg răspândite.

Rezultatele proiectului:

  • Recomandările privind modificările necesare ale cadrului instituțional și de reglementare privind evidența rezervelor și a volumului extras de substanțe minerale utile larg răspândite au fost elaborate și discutate cu autoritățile relevante;
  • Instrumentul de monitorizare civică a carierelor autorizate și neautorizate de extragere a substanțelor minerale utile larg răspândite este creat și este funcțional;
  • Cetățenii, formatorii de opinie, politicienii sunt informați despre dimensiunea problemelor legate de extragerea substanțelor minerale larg răspândite și subiectul este prezent în spațiul public.

Impactul proiectului: produsele analitice din cadrul proiectul vor reuşi să sporească conştientizarea problemei resurselor naturale. Prin intermediul presiunilor publice, autoritățile vor implementa o serie de mecanisme și măsuri de evidență veridică și transparentă a extragerii substanțelor minerale utile larg răspândite. Consolidarea eforturile tuturor actorilor interesați și sporirea controlul civic asupra utilizării acestor resurse va avea un impact considerabil asupra gestionării resurselor naturale din Republica Moldova.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY Ascunde imaginile